Sesje hipnotyczne – stała współpraca

Ponieważ podlegamy nieustającym stresom, doświadczamy konsekwencji tego zarówno na poziomie ciała, jak i na poziomie psychiki. Dlatego ważne jest, byśmy korzystali z metod relaksacji oraz oczyszczania organizmu z kortyzolu w […]

coaching - słownik

Coaching – słownik pojęć

W tak młodej dyscyplinie jaką jest coaching krystalizuje się obecnie wiele pojęć i kierunków. Możesz spotkać się z wielką różnorodnością terminów związanych z coachingiem. Poniżej krótki przegląd spotykanych w literaturze […]

Coaching – zasady i strategia

COACHING Zasady współpracy coachingowej Coach wykazuje empatię, zrozumienie i akceptację dla modelu rzeczywistości klienta Coach jasno określa różnicę pomiędzy coachingiem a psychoterapią, konsultingiem, mentoringiem Coach nigdy nie narzuca klientowi gotowego […]