Dilts Robert – Od przewodnika do Inspiratora. Czyli coaching przez Duze „C”

Dilts Robert – Od przewodnika do Inspiratora. Czyli coaching przez Duze „C”Warszawa: Wydawnictwo PINLP