logo
Najszybszy kontakt ze mną przez telefon. Jeśli nie odbieram, wyślij SMS. Oddzwonię. Mój nr telefonu: Tel. +48 608 319 571

Blog

Home / neuroblog / hipnoza / szkolenia  / Dwie minuty dziennie, by zmienić swoje życie

Dwie minuty dziennie, by zmienić swoje życie

Możesz udawać wszystko i doprowadzić to do perfekcji.
Milton H.Erickson

Jeśli czegoś nie możesz, udawaj, że możesz.

Richard Bandler

To, co w początkach praktyki neurocoachingu i hipnoterapii oparte było na osobistym doświadczeniu, intuicji, weryfikowane poprzez osiągane rezultaty w działaniu, dziś znajduje poparcie w szeregach badań prowadzonych w ośrodkach akademickich przez utytułowanych naukowców.

Placebo

Psychologowie bardzo poważnie traktują dziś zjawisko placebo i potwierdzają na podstawie przeprowadzanych zgodnie z wymogami badań, że 55% procent skuteczności działania każdego leku, specyfiku, kosmetyku nie zależy od samego leku, ale źródłem tego działania jest umysł pacjenta. Potwierdzają również między innymi to, że lekarz, rodzina, otoczenie pacjenta, ich postawy i przekonania, szczególnie te przekazywane niewerbalnie, mogą podświadomie przyczynić się do zdrowienia pacjenta lub też przeciwnie.

Również wizualizacja nie budzi już dziś sprzeciwu ze strony nauki. W Polsce i na świecie przeprowadzono badania na temat wpływu wizualizacji na fizjologię, choćby te dotyczące wyobrażeń uprawiania sportu, które wywierają realny i mierzalny urządzeniami efekt w postaci zmian w rytmie serca, pulsie, tempie oddychania, ilości spalanych kalorii itd. Jest to naukowy dowód wyjaśniający, dlaczego osoby po urazach wizualizujące swoje zdrowe w pełni sprawne ciała szybciej powracając do zdrowia i dobrej kondycji.

Dlatego powiedzenie, że hipnoza jest wszędzie, nie powinno dziwić nikogo.

Mówiąc w prosty sposób – mózg „nie odróżnia” czy coś się dzieje naprawdę, czy też powstaje jedynie w Twojej wyobraźni czy też jest przywoływane z przeszłości w pamięci. Te same obszary mózgu „rozświetlają się” w każdym z tych przypadków. Jeśli więc będziesz udawać, stanie się to wkrótce prawdą.

No Comments
Post a Comment